OZNAM

27.05.2020 13:45

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 01.06.2020 sa opätovne obnovuje prevádzka v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Rozprávkové jasličky.

Zároveň Vás informujeme o prijatých Hygienických - epidemiologických opatreniach vydaných mestom Banská Bystrica , ako ziaďovateľom zariadenia. Uvedené opatrenia je poprebné dodržiavať.

Ďakujeme za pochopenie.

—————

Späť