Ako to funguje

Nástup do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa začína adaptačným procesom, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších procesov, kedy sa dieťa prispôsobuje novým podmienkam a zmenám.

Naším hlavným cieľom je čo najprirodzenejšou cestou zabezpečiť prechod z domáceho prostredia do kolektívu detí.

Adaptácia prebieha individuálne podľa potrieb dieťaťa a rodiča počas 2 - 4 týždňov. V prvých dňoch len niekoľko hodín priamo v Rozprávkových jasličkách a až v konečnej fáze prejde na pobyt celodenný.

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. V dennom harmonograme je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas na relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu.

Pre každú vekovú kategóriu máme pripravený výchovno – vzdelávací plán v podobe KALENDÁRU AKTIVÍT, ktorý zohľadňuje potreby dieťaťa .

Čo potrebuje vaše dieťa pri nástupe do Rozprávkových jasličiek? 

 • papučky, plienky, vlhčené obrúsky, náhradné spodné prádlo. 

 

V zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:

Odborné činnosti

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa
 • denná výchovná starostlivosť pre deti vo veku od 1 - 3 roky
 • zabezpečenie kvalitných služieb podľa individuálnych potrieb dieťaťa
 • stanovené výchovno vzdelávacie činnosti štvrťročne písomne vyhodnocujeme, podľa potreby flexibilne  upravujeme s cieľom osobného rozvoja dieťaťa  a využívame  pri tom aktivity pre dosiahnutie tohto cieľa
 • zaistenie sebestačnosti v čo najväčšej možnej miere
 • rozprávkovým prostredím motivujeme detskú fantáziu
 • zdokonaľujme motoriku aj fyzickú zdatnosť dieťaťa.

Obslužné činnosti

 • stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy  s priliadaním na vek a zdravotný stav dieťaťa  podľa  predpísaných noriem (zohľadňujeme vekovú kategóriu detí), dbáme na vyváženosť stravy, pestrosť a čerstvosť poskytovaných potravín, celodenný pitný režim; príprava a podávanie jedál  pre deti ja zabezpečená v priestoroch zariadenia vo vlastnej kuchyni
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.
   Ďalšie činnosti
 
 • poskytnutie osobného vybavenia: ošatenie pre dieťa, posteľná bielizeň, uteráky a hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, krémiky).