Historia

Dovoľte , aby sme Vám priblížili vznik mestských detských jaslí , ktoré majú svoje pôsobenie v meste Banská Bystrica . Zariadenie vzniklo v roku 1962 a počas existencie boli poskytované služby deťom predškolského veku a to do 5 rokov.

V roku 2000 sa znížila veková hranica do 4 rokov a od roku 2010 sa služby poskytujú deťom už len do 3 rokov - najdlhšie do konca školského roka , kedy dieťa dovŕšilo 3 roky .

V minulosti sa jasle využívali , ako inštrukčné jasle pre študentov strednej zdravotníckej školy.

V súčastnosti sme obnovili spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou odborom Zdravotnícky asistent.