Historia


Projekt na výstavbu detských jaslí bol vypracovaný v máji 1959. S realizáciou sa začalo o rok neskôr a do prevádzky boli uvedené 1. júna 1962 s kapacitou 75 detí do 5 rokov veku. Jasličky ako inštrukčné jasle boli zamerané na výučbu detských sestier a vedúcich, ktoré mali záujem pracovať v takomto type zariadenia. Požadované vzdelanie pracovníkov bola stredná zdravotnícka škola – odbor detská sestra. Jasle tvorila spočiatku len dvojpodlažná budova so suterénom.  V roku 1993 sa realizovala prístavba prednej časti, v ktorej sa vytvoril priestor pre kuchyňu  kanceláriu a miesto pre stravovanie zamestnancov. V 90-tych rokoch nastala výrazná zmena, keď jasle prešli z Okresného ústavu národného zdravia do správy Odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. V roku 2000 sa znížila veková hranica detí, keď jasle mohli navštevovať už len deti do 4 rokov a následne v 2010 sa stanovila podľa platnej legislatívy hranica pre deti do 3 rokov veku. Výraznejšia  revitalizácia jasličiek sa uskutočnila v roku 2018, výmena okien, zateplenie budovy a novej fasády. V tom istom roku sa zariadenie premenovalo na Rozprávkové jasličky a v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znp. bol vykonaný zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb  pre kapacitu 73 detí vo veku od jedného do troch rokov.Tak, ako sa v minulosti kládol veľký dôraz na spokojnosť rodičov a ich deti s výchovno – vzdelávacími činnosťami, tak je tomu aj dnes. Výchova je záležitosť srdca a vyžaduje si veľa trpezlivosti. Všetci sa snažíme zabezpečiť jasličkárom prirodzený  prechod z domáceho prostredia do kolektívnu. Zároveň  dbáme na efektívnu komunikáciu s rodičmi, motivujeme deti k rozvíjaniu svojej fantázie a zmyslového vnímania prostredníctvom rozprávkového prostredia, ktoré sa v jasličkách nachádza. Dôležitou súčasťou jaslí je aj záhrada s mnohými hernými prvkami, ktorá slúži na rozvoj pohybových zručností detí .  V uplynulom období sa nám ju  podarilo doplniť o nové certifikované prvky, vďaka čomu sa môžu jasličkári rozvíjať v ešte modernejšom a hlavne bezpečnejšom prostredí.

1. júna 2022 sme oslávili 60. výročie založenia Rozprávkových jasličiek, kde sme uviedli do života logo, ktoré zobrazuje štyri zvieratká: lienka, kuriatko, žabka, zajačik a zároveň označujú naše 4 triedy.

Pri tejto príležitosti vznikol náš nový občasník JASLIČKÁR, v ktorom budeme zverejňovať informácie od odborníkov k rôznym témam týkajúcich sa života, zdravia, výchovy detí a poskytovať informície o aktuálnych udalostiach a aktivitách detí.