Historia

Dovoľte, aby sme Vám priblížili vznik mestských detských jaslí, ktoré majú svoje pôsobenie v meste Banská Bystrica. Zariadenie vzniklo v roku 1962 a počas existencie boli poskytované služby deťom predškolského veku a to do 5 rokov.

V roku 2000 sa znížila veková hranica do 4 rokov a od roku 2010 sa služby poskytujú deťom už len do 3 rokov - najdlhšie do konca školského roka, kedy dieťa dovŕšilo 3 roky.

Od mája 2018 bolo zariadenie zaregistrované na VÚC Banská Bystrica v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní pod názvom Rozprávkové jasličky - zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

V minulosti sa jasle využívali ako inštrukčné jasle pre študentov strednej zdravotníckej školy.

V súčastnosti sme obnovili spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou odborom Zdravotnícky asistent.


 

 

 


Kontakt

Rozprávkové jasličky Banská Bystrica Mgr.Michaela Halabukova

Tr.SNP 15
Banská Bystrica
97401


048/4141940