Informačné okienko

Letné prázniny

15.05.2024 13:08
Milí rodičia Letné prázdniny budú v čase od 08.07.2024-26.07.2024 (t.j. 15 pracovných dní)

—————

Centrum pre obete násilia

21.07.2020 11:42
Poradenstvo intervenčné.pdf (223538)

—————

IČO zariadenia jaslí - 31 32 71

10.01.2020 13:55

—————