Informačné okienko

Občasník -Jasličkár

06.06.2022 08:00
jaslickar-01-22-A4.pdf (8466086)

—————

Výročná správa rok 2021

01.03.2022 12:17
VS RJ za rok 2021 .pdf (4997698)

—————

Výročná správa rok 2020

01.03.2022 12:16
VS RJ za rok 2020.pdf (373750)

—————

Centrum pre obete másilia

21.07.2020 11:42
Poradenstvo intervenčné.pdf (223538)

—————

IČO zariadenia jaslí - 31 32 71

10.01.2020 13:55

—————