Novinky

Postup pri výskyte 2.vlne Covid 19

06.10.2020 09:21
Postup 2.vlna Covid 19.pdf (686553)

—————

Hygienicko-epidemiologické opatrenia 2

06.10.2020 09:13
Hygienicko-epidemiologické.pdf 

—————

Hygienicko-epidemiologické opatrenia 1

06.10.2020 00:00
 Hygienicko-epidemiologické opatrenia.pdf 

—————

Centrum pre obete másilia

21.07.2020 11:42
Poradenstvo intervenčné.pdf (223538)

—————

Milí rodičia

15.06.2020 09:53
Letné prázdniny plánované v júli  NEBUDÚ Prevádzka zariadenia bude fungovať nepretržite až do 23.12.2020

—————

OZNAM

27.05.2020 13:45
Milí rodičia, oznamujeme Vám, že od 01.06.2020 sa opätovne obnovuje prevádzka v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Rozprávkové jasličky. Zároveň Vás informujeme o prijatých Hygienických - epidemiologických opatreniach vydaných mestom Banská Bystrica , ako ziaďovateľom...

—————

Rozhodnutie o obnovení prevádzky

27.05.2020 00:00
Rozhodnutie o obnovení prevádzky.pdf 

—————

IČO zariadenia jaslí - 31 32 71

10.01.2020 13:55

—————