Cenník

 

 

Názov zariadenia

Rozprávkové jasličky

MsÚ - OSV - SDS

Druh dokumentu

Cenník

 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

Názov: Rozprávkové jasličky

Podmienky poskytovania starostlivosti v zariadení

starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť v zmysle platného VZN č :

 

Strana : 1

 

Odborné činnosti

 

 • Bežné úkony starostlivosti o dieťa

 • Výchova

4,00 €

4,00 €

Obslužné činnosti

 

 • Stravovanie

2,80 €

 

raňajky

desiata

obed

olovrant

0,55 €

0,25 €

1,50 €

0,50 €

 

 • Vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

 

3,60 €

Denná úhrada / 1 deň

14,40 €


 

Čo je v týchto poplatkoch zahrnuté

Vlastná práčovňa priamo v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 • kompletné oblečenie pre deti ( vrátane sezónneho oblečenia )

 • postelné prádlo, pyžamo, podbradníky, uteráky pre deti

 • hygienické potreby - toaletný papier , krémiky, vlhčené obrúsky

Vlastná kuchyňa priamo z zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 • zabezpečenie kvalitnej stravy 4 x denne podľa predpísaných noriem

 • čerstvé potraviny, vyváženosť a pestrosť stavy

 • zohľadňujeme vekovú kategória detí

 • celodenný pitný režim

Vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

 • vykurovanie, dodávka studenej a teplej vody, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových a zrážkových vôd, čistenie kanalizácií, odvoz odpadu, osvetlenie, bežné opravy, údržba a revízie, vybavenie zariadenia .

  Čo potrebuje Vaše dieťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

  papučky , plienky, náhradné spodné prádlo

Kontakty : Mgr. Michaela Halabuková ( vedúca DJ )

Telefónne číslo :

Email :

048/414 19 40

jasle.snp@banskabystrica .sk

 

michaela.halabukova@banskabystrica.sk

 

www.mestskejaslebb.sk