Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa


CENNÍK - účinný od 01.02.2019


Odborné činnosti  ( výchova + bežné úkony starostlivosti )      7,00 € / denne

Obslužné činnosti ( stravovanie , upratovanie , pranie , žehlenie a údržba bielizne , vecné plnenie )      6,20 € / denne

Ďalšie činnosti ( poskytnutie osobného vybavenia )         1,20 € / denne  

Denná úhrada / 1 deň             14,40 €1, Výška úhrady za odborné činnosti,obslužné činnosti  a ďalšie činnosti sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej  sadzby

2, Prijímateľ paltí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti okrem starovania i v čase nepítomnosti dieťaťa v Zariadení

3,  Prijímateľ úhradu za stravovanie dieťaťa v čase neprítomnosti v Zariadení  NEPLATÍ !


Čo je v týchto úhradách  zahrnuté :

Vlastná práčovňa priamo v Zariadení

  1. kopmlatné oblečenie pre deti ( vrátane sezónneho oblečenia )
  2. posteľné prádlo, pyžamo, podbradníky, uterák pre deti
  3. hygienické potreba - toaletný papie , vreckovky, krémiky

Vlastná kuchyňa priamo v zariadení

  1. zabezpečujeme kvalitnú stravu 4 x denne podľa predpísaných noriem
  2. čerstvosť a vyváženosť a pestrosť   potravín ( ovocie a zelenina denne )
  3. zohľadńujeme vekovú kategóriu detí
  4. celodenný pitný režim

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do jaslí

  1. papučky , plienky, vlhčené obrúsky, náhradné spodné prádlo


Kontakty:  Tel. číslo  048  414 19 40   

                 Email : jasle.snp@banskabystrica.sk

                            michaela.halabukova@banskabystrica.sk

                            www.mestaske jaslebb.sk 

Vedúca zariadenia : Mgr. Michaela Halabuková