Opatrovateľská služba

HĽADÁTE OPATROVANIE DIEŤAŤA?

 

 

Milí rodičia nemáte, kde nechať Vaše dieťatko ? Potrebujete navštíviť lekára a rozmýšľate, komu a či vôbec zveriť dieťa ?

To sú dôvody prečo si vybrať opatrovanie dieťaťa v zariadení Mestských detských jaslí . My sa o Vaše dieťatko radi postaráme a prispôsobíme sa Vašim potrebám .

 

Starostlivosť je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom detských sestier , ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zabezpečujú správny duševný a telesný vývoj Vášho dieťaťa.

Zariadenie spĺňa požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie prevádzky , režim dňa , stravovanie , pitný režim, činnosti s prihliadaním na vek dieťaťa stupeň psychomotorického vývoja a jeho zdravotný stav.

Počas pobytu dieťaťa v jasliach sa personál plne venuje dieťaťu rozvíja jeho kreativitu a plnohodnotne využívajú spoločne strávený čas.

Ponúkame Vám opatrovateľskú službu s pedagogickou starostlivosťou od 8 mesiacov do 4 rokov veku dieťaťa.

 

Platobné podmienky : opatrovateľskej služby poskytovanej v zariadení mestských detských jaslí

 

  • poplatok za pobyt dieťaťa v zariadení viac ako 5 hodín denne počas bežnej prevádzkovej doby v čase od 6,00 hod – 17,00 hod je vo výške 16,60 € + poplatok za staravu

     

  • popatok v prípade , opatrovania dieťaťa menej ako 5 hodín denne - je vo výške 4 € za prvú hodinu a každú začatú hodinu vo výške 2,50 € + popalatok za stravu

     

  • celodenná strava je vo výške 2,80 € deň ( Strava je pripravovaná na základe spotrebných predpísaných noriem a receptúr priamo v zariadení Mestských detských jaslí, ktoré má vlastnú kuchyňu na prípravu jedál ) Prijatie dieťaťa na opatrovateľskú službu a zabezpečenie stravovania ( desiata , obed , olovrant včetne pitného režimu, ovocia alebo zeleniny)

     

  • Rodič uhrádza skutočne odobraté jedlo , ktoré bolo v priebehu dňa podané a vopred objednané.

 

Ako nahlásiť prijatie dieťa ? telefonicky - 048/ 414 19 40,  jasle.snp@banskabystrica.sk prípadne osobne priamo v zariadení Mestských detských jaslí najneskôr deň pred nástupom na opatrovateľskú službu.