Opatrovanie dieťaťa

HĽADÁTE OPATROVANIE DIEŤAŤA?

 

 

Milí rodičia, 

nemáte, kde nechať vaše dieťatko?   

potrebujete nečakane navštíviť lekára alebo vybaviť úradnú záležitosť?

 

Tu sú dôvody, prečo si vybrať opatrovanie dieťaťa v Rozprávkových jasličkách: 

 

  • starostlivosť je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom opatrovateliek detí, ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zabezpečujú správny duševný a telesný vývoj vášho dieťaťa
  • zariadenie spĺňa požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie prevádzky, režim dňa, stravovanie, pitný režim, činnosti s prihliadaním na vek dieťaťa stupeň psychomotorického vývoja a jeho zdravotný stav
  • počas pobytu dieťaťa v jasliach sa personál plne venuje dieťaťu, rozvíja jeho kreativitu a plnohodnotne využívajú spoločne strávený čas.

Spôsob úhrady:

 

  • úhrada za ambulantnú službu opatrovania dieťaťa v prípade nepredvídateľnej životnej situácie a potreby zákonných zástupcov je prvá hodina poskytnutia služby 4,00 € a každá ďalšia 2,50 €/hodina. Uhrádza sa každá začatá hodina. Úhrada za stravovanie sa určuje podľa skutočne odobratého je 3,30 € deň (strava je pripravovaná na základe spotrebných predpísaných noriem a receptúr priamo v zariadení Rozprávkových jasličiek, ktoré má vlastnú kuchyňu na prípravu jedál). Prijatie dieťaťa na opatrovanie detí a zabezpečenie stravovania (raňajky, desiata, obed, olovrant,včetne pitného režimu, ovocia alebo zeleniny).

 

 

Ako požiadať o poskytnutie služby? 

  • telefonicky - 048/ 414 19 40 alebo elektronicky - jasle.snp@banskabystrica.sk, prípadne osobne priamo v zariadení Rozprávkových jasličiek, najneskôr 1 deň pred poskytnutím služby.

 

Ponúkame opatrovanie dieťaťa od 1 do 3 rokov veku s odbornou starostlivosťou 

 

My sa o Vaše dieťatko radi postaráme a prispôsobíme sa Vašim potrebám.