Opatrovanie dieťaťa

HĽADÁTE OPATROVANIE DIEŤAŤA?

 

 

Milí rodičia, 

nemáte, kde nechať vaše dieťatko? Potrebujete nečakane navštíviť lekára alebo vybaviť úradnú záležitosť?

  • Rozprávkové jasličky ponúkajú opatrovanie dieťaťa v prípade nepredvídateľnej životnej situácie (najmä návšteva lekára zákonným zástupcom, vybavovanie úradných záležitostí a pod.) a potreby zákonných zástupcov.

Tu sú dôvody, prečo si vybrať opatrovanie dieťaťa v Rozprávkových jasličkách

 

  • starostlivosť je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom opatrovateliek detí, ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zabezpečujú správny duševný a telesný vývoj vášho dieťaťa
  • zariadenie spĺňa požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie prevádzky, režim dňa, stravovanie, pitný režim, činnosti s prihliadaním na vek dieťaťa stupeň psychomotorického vývoja a jeho zdravotný stav
  • počas pobytu dieťaťa v jasliach sa personál plne venuje dieťaťu, rozvíja jeho kreativitu a plnohodnotne využívajú spoločne strávený čas.

Výška a spôsob úhrady:

Výška úhrady: prvá hodina poskytnutia služby 4,00 € a každá ďalšia 2,50 €/hodinu. Uhrádza sa každá začatá hodina. Úhrada za stravovanie sa určuje podľa skutočne odobratého jedla:
Spôsob úhrady: v hotovosti do pokladne Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


Ako požiadať o poskytnutie služby? 

  • telefonicky - 048/ 414 19 40 alebo elektronicky - jasle.snp@banskabystrica.sk, prípadne osobne priamo v zariadení Rozprávkových jasličiek, najneskôr 1 deň pred poskytnutím služby.

 

My sa o Vaše dieťatko radi postaráme a prispôsobíme sa Vašim potrebám.