Opatrovanie dieťaťa

HĽADÁTE OPATROVANIE DIEŤAŤA?

 

 

Milí rodičia, 

nemáte, kde nechať vaše dieťatko?   

potrebujete nečakane navštíviť lekára alebo vybaviť úradnú záležitosť?

 

Tu sú dôvody, prečo si vybrať opatrovanie dieťaťa v Rozprávkových jasličkách: 

 

 • starostlivosť je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom opatrovateliek detí, ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zabezpečujú správny duševný a telesný vývoj vášho dieťaťa
 • zariadenie spĺňa požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie prevádzky, režim dňa, stravovanie, pitný režim, činnosti s prihliadaním na vek dieťaťa stupeň psychomotorického vývoja a jeho zdravotný stav
 • počas pobytu dieťaťa v jasliach sa personál plne venuje dieťaťu, rozvíja jeho kreativitu a plnohodnotne využívajú spoločne strávený čas.

Spôsob úhrady:

 

 • poplatok za pobyt dieťaťa v zariadení viac ako 5 hodín denne počas bežnej prevádzkovej doby v čase od 6,00 hod – 17,00 hod je vo výške 16,60 € + poplatok za stravu

   

 • poplatok v prípade opatrovania dieťaťa menej ako 5 hodín denne - je vo výške 4 € za prvú hodinu a každú začatú hodinu vo výške 2,50 € + poplatok za stravu

   

 • celodenná strava je vo výške 2,80 € deň (strava je pripravovaná na základe spotrebných predpísaných noriem a receptúr priamo v zariadení Rozprávkových jasličiek, ktoré má vlastnú kuchyňu na prípravu jedál). Prijatie dieťaťa na opatrovanie detí a zabezpečenie stravovania (raňajky, desiata, obed, olovrant,včetne pitného režimu, ovocia alebo zeleniny)

   

 • rodič uhrádza skutočne odobraté jedlo, ktoré bolo v priebehu dňa podané a vopred objednané.

 

Ako požiadať o poskytnutie služby? 

 • telefonicky - 048/ 414 19 40 alebo elektronicky - jasle.snp@banskabystrica.sk, prípadne osobne priamo v zariadení Rozprávkových jasličiek, najneskôr 1 deň pred poskytnutím služby.

 

Ponúkame opatrovanie dieťaťa od 1 do 3 rokov veku s odbornou starostlivosťou 

 

My sa o Vaše dieťatko radi postaráme a prispôsobíme sa Vašim potrebám.

 

 


Kontakt

Rozprávkové jasličky Banská Bystrica Mgr.Michaela Halabukova

Tr.SNP 15
Banská Bystrica
97401


048/4141940