Žabka

 

 

Výchovno – vzdelávacie aktivity v III. triede Žabka

Termín od 07.12.2015 – 11.12.2015

 

 

Zodpovední pracovníci : Magduška Horná

Dáška Ferenčíková

Ľubka Kohárová

 

 

 

 

 

 

 

Deň

Téma

Stručný popis aktivity

Rozumová výchova

Pondelok

07.12.2015

 

Dopravné prostriedky a semafór

Zábavná hra s autíčkami

 

Telesná výchova

Utorok

08.12.2015

Hudobno pohybová

aktivita

Tancovanie na hudbu

Pracovná výchova

Streda

09.12.2015

 

Rukavičková girlanda

Spoločná práca detí

Hudobná výchova

Štvrtok

10.12.2015

 

Malí muzikanti

Spojenie spevu s hraním na bubon

Výtvarná výchova

Piatok

11.12.2015

 

Maľovanie masiek

Príprava na Vianočnú besiedku